יצחק שמיר

ראש הממשלה ה-7 של מדינת ישראל

"מחויבותי לציונות לא היתה קריירה. למיטב זכרוני, היא תמיד היתה
חלק מחיי, ולא ניצחון פוליטי, גם לא תבוסה, לא יכלו לשנותה".

גם בוורשה ממשיכים את דרכו

ערכנו טקס לזכר פעילי בית"ר והאצ"י אשר היו חלק משמעותי במרד גטו ורשה.

כחלק מהמסע לפולין של החניכים של בית"ר אוסטרליה, הזכירו  החניכים את חיי הסטודנט של יצחק שמיר בפולין. בתקופת לימודיו, שמיר היה מאוד פעיל בתנועת בית"ר ונחשף לתורתו של ז'בוטינסקי, אשר עיצבה את זהותו ולעתיד את חייו הפוליטיים.

שמיר כמו בית"רים רבים שמע את הצעקה של ראש בית"ר ז'בוטינסקי אשר קרא לכל יהודי אירופה לעלות ארצה והצהיר: "אם לא תחסלו את הגולה, הגולה תחסל אתכם."

הבית"רים זוכרים את השואה וממשיכים לפעול למען עלייתם ארצה של כל יהודי הגלות.

האתר הוקם ומופעל בשיתוף המועצה הציבורית להנצחת ראשי ממשלה ונשיאים במשרד ראש הממשלה

Log in with your credentials

Forgot your details?