יצחק שמיר

ראש הממשלה ה-7 של מדינת ישראל

"מחויבותי לציונות לא היתה קריירה. למיטב זכרוני, היא תמיד היתה
חלק מחיי, ולא ניצחון פוליטי, גם לא תבוסה, לא יכלו לשנותה".

 עידוד העליה לארץ ישראל

העלייה הגדולה מאתיופיה ומרוסיה, בתחילת שנות ה-90, נזקפת בעיקר לזכותו של יצחק שמיר. שמיר ידע מה רבה חשיבותה של ישראל כסמל ובעיקר כביתם של כל יהודי העולם. בכך צפה פני עתיד, באשר לתרומתם האדירה של העולים, לפיתוח המדינה וחיזוק חוסנה הכלכלי, תוך הגדלה מהותית של תושביה היהודים של ישראל.

טקס ביד ושם של הענקת אותות הוקרה לאסירי ציון בבית המועצות

משה ארנס:
"יהיה נכון לומר, שאם מליון עולים הגיעו לישראל בסוף שנות ה-80-90 אזי במידה גדולה זה בזכות יצחק שמיר. אינני יודע, אם לכל ראש ממשלה, היה את העוז ואולי אף החוצפה, לומר לארה"ב, שאף שאנו ידידים גדולים, ביחסים קרובים ובעלי ברית, בנושא זה עליהם להבין את עמדתנו וזו תהיה טעות לראות אותם כפליטים שאין להם לאן ללכת. אלו יהודים שחוזרים הביתה. ואכן שמיר הצליח לשכנע אותם, ובכך פינה את כיוון הזרם בראש ובראשונה לישראל".
(פברואר 2016)

עולים מאתיופיה במבצע "שלמה". מקור: Matanya, ויקיפדיה CC BY SA 3.0

מתוך נאומו של יצחק שמיר כראש הממשלה:
"כל ציוני חייב לשאול עצמו יום יום: מה עשיתי היום למען ארץ ישראל: בביטחון, בכלכלה, בהנחת לבנה, בהוספת נדבך למשק, בחינוך – בהעלאת רמתנו, במיזוג גלויות, בעליה – במשיכת כוחות חדשים מהגולה, בקליטה – בהושטת יד חמה ועוזרת לעולה החדש המחפש מקומו בתוכנו". 
(עלייה וארץ ישראל, מתוך: נאום ראש הממשלה: מדברי יצחק שמיר בשנים 1990-1983)

האתר הוקם ומופעל בשיתוף המועצה הציבורית להנצחת ראשי ממשלה ונשיאים במשרד ראש הממשלה

Log in with your credentials

Forgot your details?