יצחק שמיר

ראש הממשלה ה-7 של מדינת ישראל

"מחויבותי לציונות לא היתה קריירה. למיטב זכרוני, היא תמיד היתה
חלק מחיי, ולא ניצחון פוליטי, גם לא תבוסה, לא יכלו לשנותה".

יוסי בן אהרון

"בראש סולם העדיפויות שלו עמדו קיבוץ הגלויות ושמירה על ארץ ישראל, אותה אהב ככל מאודו"

"הוא חתר תדיר לכינונה של ממשלת אחדות, המבוססת על הסכם עם מפלגת העבודה, כי ראה בה גורם כוח ונכס מדיני וביטחוני"

יוסי בן אהרון

שימש כמנכ"ל משרד ראש הממשלה בשנים 1986-1992 תחת ראש הממשלה יצחק שמיר.

11 שנים עבדתי עם יצחק שמיר ז"ל. לאורך כל השנים הייתי עוזרו הקרוב בתחום המדיני.

כשר החוץ, ניהל שמיר בנאמנות את המדיניות שהתווה ראש הממשלה, מנחם בגין ז"ל. בגין גמל לו, והמליץ ששמיר יירש אותו בתפקיד ראש הממשלה.

בכל התפקידים שמילא, שמיר היה מסור, קפדן, רוחש אמון מלא בעוזריו ומצפה מהם לאותה מידה של אמון ומסירות. כשר החוץ, שמיר התמסר לניהול המשרד והתרחק מהזירה הפנים־מפלגתית.

הוא קיבל לשיחה כל שגריר שחזר לירושלים, בין לחופשת מולדת ובין בסיום שליחותו. הוא קרא כל מכתב וכל דו“ח, העיר הערותיו בשוליים וציפה שנדאג לעקוב ולבצﬠ הנחיותיו. ﬠובדי המשרד עמדו על התייחסותו הרצינית להערכותיהם והמלצותיהם, שלעיתים הגיעו צד לשולחן הממשלה. זאת, בניגוד לשרי חוץ אחדים שהתייחסו למשרד כאמצעי לקידום שאיפותיהם הפוליטיות.

תפיסת עולמו המדינית של יצחק שמיר הייתה מונחית על ידי כמה עקרונות, שבהם דבק גם מול אתגרים לא קלים. כראש סולם העדיפויות שלו עמדו קיבוץ הגלויות ושמירה על ארץ ישראל, אותה אהב ככל מאודו. הוא חתר תדיר לכינונה של ממשלת אחדות, המבוססת על הסכם עם מפלגת העבודה, כי ראה בה גורם כוח ונכס מדיני וביטחוני. בינו לבין יצחק רבין, שכיהן כשר הביטחון ברוב שנותיה של ממשלת שמיר, שררו יחסי אמון הדדיים. ואת

בניגוד לשמעון פרס, שצורת התנהלותו טילטלה את הממשלה ופגעה בניהול מדיניותה.
שמיד ייחס חשיבות רבה לקשרינו ﬠם ארצות־הבריח. ﬠם זאת, הוא התמודד בכל כוחו עם הדחף האמריקאי לכנס ועידה בינלאומית ולנהל במסגרתה משא ומתן להסדר, על בסיס המשוואה של "שטחים תמורת שלום". כך הצליח לעקור מוועידת מדריד את הסכנה של בידוד ישראל, או כפיית פתרון עליה. לנשיא בוש (האב) היתה אובססיה בנושא ההתנחלויות, אך שמיר סירב בשקט ובעקביות לפגוע בהתיישבות בשטחי יש"ע ופיתוחה.

הוא הסביר לבוש שמכיוון שבישראל חיים מליון וחצי ערבים, אין שום הצדקה למנוע מיהודים לחיות ביש"ע. דבקותו בעקרונותיו זכתה להערכה, גם מצד אלה שהסתייגו ממדיניותו.

מכל מקום, שמיר היה מנהיג לאומי משכמו ומעלה, שתרם רבות לקידומה ויוקרתה של ישראל.

האתר הוקם ומופעל בשיתוף המועצה הציבורית להנצחת ראשי ממשלה ונשיאים במשרד ראש הממשלה

Log in with your credentials

Forgot your details?